Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
18 mrt 2019
Participants 2019 of Around Texel 120K
17 mrt 2019
SallandTrail2019
10 mrt 2019
Ultraloop Stein halverwege afgebroken
7 mrt 2019
Uitslag loting Spartathlon 2019
Nieuws in 2019
* Maart
* 18 mrt 2019: Participants 2019 of Around Texel 120K
* 17 mrt 2019: SallandTrail2019
* 10 mrt 2019: Ultraloop Stein halverwege afgebroken
* 7 mrt 2019: Uitslag loting Spartathlon 2019
* 3 mrt 2019: RUN Winschoten wordt een tweedaags evenement
* 1 mrt 2019: De besten per leeftijdscategorie bij De Zestig van Texel (60 km)
* Februari
* Januari
Nieuws in 2018
Nieuws in 2017
Nieuws in 2016
Nieuws in 2015
Nieuws in 2014
Nieuws in 2013
Nieuws in 2012
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Oktober 2004
 
In de jaren 1996 tot en met 1999 kwam Marathon Plus vier maal per jaar uit en ontstonden de special- en kalenderedities. We vervolgen de draad vanaf het jaar 2000 (voor het eerste deel zie http://www.ultraned.org/n_item/f2525.php ).

Marathon Plus en de opkomst van UltraNED
De behoefte aan informatie groeide gestaag terwijl UltraNED nog maar net op kwam. Na een eerste aanzet eind 1998, kwam UltraNED immers tot een bezoekersaantal van 8088 voor 1999 volgens de tellers van Nedstat. Omdat de behoefte groeide naar actuele informatie, maakte Marathon i}Plus de beweging om van vier naar zes uitgaven per jaar te schuiven. In feite waren het zelfs acht boekjes die jaarlijks verschenen, want naast de zes reguliere uitgaven waren er nog de kalenderuitgave en de special. Die acht boekjes werden in zes zendingen naar de abonnees verspreid. De boekjes gaven actuele verslagen van wedstrijden en uitslagen uit binnen en buitenland van ultramarathons en diverse marathons. Het was echter juist die rol die in de loop der jaren is overgenomen door UltraNED. Via UltraNED kunnen de mensen veelal binnen enkele dagen na de wedstrijd verslagen lezen van andere lopers en zijn de uitslagen beschikbaar via de uitslagenknop. Ok Marathon Plus was afhankelijk van atleten die graag hun verhaal beschikbaar wilden stellen aan anderen, maar daarmee kwam het steeds vaker voor dat een verslag uit Marathon Plus eerder al op UltraNED was verschenen. Marathon Plus telde op zijn hoogtepunt ongeveer vierhonderd abonnees, waarvan ongeveer driehonderd in Nederland, een honderdtal in Belgie en nog een twintigtal elders in de wereld. Het aantal liep echter langzaam maar gestaag terug omdat steeds meer lezers voldoende informatie hadden via UltraNED. Deze teruggang leidde tot hogere drukkosten per boekje en uiteindelijk tot het verlies van gunstige voorwaarden voor het versturen per post.

De bijna ondergang van Marathon Plus
In 2002 had Marathon Plus nog met extra tegenslagen te kampen. Toen eind augustus een uitgave van Marathon Plus klaar lag, bleek ineens dat er geen geld meer was om de druk- en portokosten van te kunnen betalen. De reserves van het blad stonden op een priverekening, welke op onfatsoendelijke wijze door de familie van Wilma Pauptit was geplunderd met behulp van het pasje van haar.
Het duurde tot de jaarwisseling van 2002/2003, toen met nieuw elan gewerkt werd om Marathon Plus weer op de been te krijgen. Mensen als Vincent Schoenmakers en Jos Hopman stonden klaar om de handen uit de mouw te steken en na enkele redactievergaderingen lag er een nieuwe Marathon Plus. Tegelijkertijd ontstonden ook nieuwe problemen, want na het teruglopend aantal abonnees en het onregelmatig verschijnen van het blad, bleek dat er geen aanspraak meer gemaakt kon worden op de voorheen geldende posttarieven. Na enige onduidelijkheid verscheen het blad uiteindelijk weken later dan voorzien was, en moesten veel hogere portokosten betaald worden.

De doorstart
Veelvuldig bereikte ons vragen of niet op zijn minst de kalender van Marathon Plus in boekjesvorm gehandhaafd kon blijven. Bovendien had Marathon Plus nog verlichtingen naar abonnees die vooruit betaald hadden. Het was met name de combinatie van deze twee feiten dat besloten werd om Marathon Plus als kalenderboekje twee maal per jaar te laten verschijnen. In 2004 verscheen daarom in april de kalender met voornamelijk informatie voor de zomer en het najaar van 2004. Thans ligt de volgende uitgave klaar in een 62 pagina's tellend boekje; dit gaat in de eerste week van november op de bus naar de abonnees. De vorm om maar twee maal per jaar een boekje te versturen, waarbij het aantal pagina's verdubbelde, zorgde er voor dat ook de verzendkosten redelijk gedrukt werden en er een acceptabel jaarprijs van 5,- uit kon komen. In de nieuwe uitgave hebben ook adverteerders hun weg weer gevonden, waarmee ook de financiele disbalans weer grotendeels opgeheven wordt.
Verder bleek afgelopen zomer dat er veel belangstelling was voor oude specials van Marathon Plus. En niet alleen dat, er werd ook nadrukkelijk gevraagd of de traditie van specials weer terug kon komen in de nabije toekomst van het blad.

In 2005 weer terug naar vier boekjes per jaar
Voor het abonnementsjaar 2005 gaan we weer naar de vier boekjes per jaar. Het schema is daarbij als volgt:
Winter 2005: Special
Lente 2005: Kalenderuitgave met de nadruk op zomer en najaar van 2005
Zomer 2005: Thema-nummer
Herfst 2005: Kalenderuitgave met de nadruk op de daarop volgende winter en het voorjaar van 2006.
Hiermee wordt de oude traditie van de specials weer in ere hersteld. De kalender verschijnt twee maal per jaar zoals dat ook dit jaar gebeurt. De omvang van de kalender zal echter teruggebracht worden van rond de 60 pagina's nu naar rond de 30. De andere 30 zijn dan voor de special en het themanummer. Wellicht dat een deel van de ruimte verkregen moet worden door over te stappen op een wat ander lettertype.
Het themanummer moet nog verder qua concept uitgedacht worden, maar daar heeft Marathon Plus nog wat maandjes de tijd voor.
Inmiddels wordt ook weer hard gewerkt om adverteerders voor het blad te werven, terwijl ook een actie gaat plaats vinden om nieuwe abonnees te werven. Al met al hopen we dat dit voor volgend jaar leidt tot het vier maal per jaar kunnen verzenden van Marathon Plus. Mocht dit niet meteen lukken, blijft het concept van de vier uitgaven overeind, maar wordt de special samen met de kalenderuitgave van de lente en het themanummer samen met de kalenderuitgave van de herfst verzonden, om zodoende de verzendkosten te beperken. Om vier maal per jaar de uitgaven te verzenden, zal het bonnementsaantal weer moeten toenemen, zodat weer gunstige tarieven bedongen kunnen worden om het blad te verspreiden. Voor 2005 blijft de abonnementsprijs van 5,- gehandhaafd.

Mensen die geinteresseerd zijn in het marathon Plus abonnement kunnen zich aanmelden als abonnee. Voor de jongste uitgave plus het jaarabonnemet 2005 tesamen is dat 7,50 (zowel voor Nederland als voor Belgie). Dit bedrag kan overgemaakt worden op:
Voor Nederland: postgiro 188.60.13 of bank 10.95.07.193 t.n.v. A.Smeets te Eijsden
Voor Belgie: ank van de post 000-0651753-10 t.n.v. A.Smeets te Eijsden (NL)
Indien u via internet over schrijft, worden uw adresgegevens niet op de overschrijving vermeld en dient u die gegevens te sturen per mail aan ton.smeets@ou.nl of per post aan A.Smeets, Lindenlaan 1, NL - 6245 JS EIJSDEN.

Verder houdt de redactie zich aanbevolen om bijdragen voor de special of het themanummer te ontvangen. Het redactieadres is tevens:
A.Smeets, Lindenlaan 1, NL - 6245 JS EIJSDEN of per e-mail aan ton.smeets@ou.nl

 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]