Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
19 feb 2020
25e Dirix Zes Uren en 50 km Ultraloop Stein op 1 maart
11 feb 2020
Zestig van Texel ontloopt de Paasdrukte van 2021
31 dec 2019
Sri Chinmoy Inspiration Marathon zaterdag 25 januari 2020
28 dec 2019
Trailrunning: samen rennen door de Limburgse heuvels (NRC 6 mei 2019)
Nieuws in 2020
Nieuws in 2019
Nieuws in 2018
Nieuws in 2017
Nieuws in 2016
Nieuws in 2015
Nieuws in 2014
Nieuws in 2013
Nieuws in 2012
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
* December
* November
* Oktober
* September
* Augustus
* Juli
* Juni
* Mei
* April
* Maart
* Februari
* Januari
* 31 jan 2006: Nature marathons in de Ardennen
* 31 jan 2006: 'De 100 km van Diever' afgeblazen!
* 29 jan 2006: Nederlander Lantink wint prestigieuze Rodgau 50 km
* 28 jan 2006: Puntensysteem Marathon- & Ultracup 2006
* 27 jan 2006: Van de Vliert gaat helpen bij berichtgeving IAU site
* 24 jan 2006: Ranglijst NL-prestaties in Nederlandse ultralopen 2005
* 23 jan 2006: Foto's ultratrainingen op Gerry's site
* 20 jan 2006: Ultra-lunch Deventer 11/2 in plaats van Apeldoorn 4/2
* 19 jan 2006: De Trans Aq'('ultra trail') over strand, bos en duinen langs de Atlantische Oceaan.
* 18 jan 2006: Travel grants
* 17 jan 2006: Kwalificatie wedstrijden voor kampioenschappen
* 17 jan 2006: Bekendmaking kriteria Nederlandse selecties
* 15 jan 2006: Marathon Plus, winter 2006
* 13 jan 2006: De 24 uren en de 6 uren van Stein op 1 en 2 april 2006.
* 13 jan 2006: De kilometerindex van 2005
* 10 jan 2006: NK’s 100 km en 24 uur 2007 in Winschoten en Apeldoorn
* 7 jan 2006: Rondje Guus op zondag 19 november 2006
* 3 jan 2006: UBEL BEDANKT
* 2 jan 2006: Kalender Marathon- & Ultracup 2006
* 2 jan 2006: Eindstand Ultraned-klassement 2005
* 2 jan 2006: Grootmoedige Marc Papanikitas loopt voor twee tijdens LPM.
* 2 jan 2006: Theo de Jong - zoals we hem kennen - vecht terug ...
* 1 jan 2006: Nieuwe 42 K op marathonkalender
* 1 jan 2006: Slibberige Silvester Marathon (SM-loop)
* 1 jan 2006: Loopneus
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Januari 2006
 
Deventer, 1 december 2005


Aan: alle belangstellende ultralopers van de in te stellen zgn. “brede” selecties


Onderwerp: uitgangspunten m.b.t. de Nederlandse ultraselecties voor 2006 – 2008Beste ultraloper/-loopster,

De afgelopen jaren hebben diverse Nederlandse teams deelgenomen aan internationale kampioenschappen. Het gaat hierbij om het EK en WK 100 kilometer (onder auspiciën van de IAU en de IAAF) en het EK en WK 24 uur (onder auspiciën van de IAU). Daarbij werd steeds het uitgangspunt geformuleerd om als Nederlandse ploeg(en) zo goed mogelijk voor de dag te komen en in het landenklassement een zo hoog mogelijke positie te realiseren.

Het samenstellen van de teams is en blijft een heikele aangelegenheid (en punt van discussie), omdat, met name ook in de ultradisciplines, de prestaties van een groot aantal factoren afhankelijk blijken te zijn, waarbij bijvoorbeeld weersomstandigheden, locaties en datum en tijdstip van de wedstrijd van grote invloed kunnen zijn. Het opstellen van selectiecriteria is en blijft derhalve lastig, omdat onder sterk wisselende omstandigheden selectiecriteria ook tegen het realiseren van een goede uitslag kunnen werken. Het gecombineerde EK en WK 24 uur bij de vrouwen in Wörschach in Oostenrijk (2005) is hier een duidelijk voorbeeld van: de Nederlandse vrouwenploeg eindigde bij het EK als 4e in het landenklassement en bij het WK als 6e, waarbij de ploeg in het EK-klassement 6 kilometer verwijderd bleef van een podiumplaats. Op grond van de tot dan toe gerealiseerde afstanden van de Nederlandse vrouwen was een dergelijk hoge klassering niet te verwachten.

Toch heeft ook het ultralopen in Nederland behoefte aan duidelijkheid m.b.t. selectiecriteria en hoewel ik me bewust ben van het feit dat deze criteria opnieuw aanleiding zullen geven tot discussie ben ik voornemens deze te hanteren m.b.t. de definitieve selectie van de atleten voor de Nederlandse teams voor de internationale kampioenschappen, waarbij het van belang is te benadrukken dat, indien het nodig blijkt om een volwaardig team (3 atleten zowel bij de vrouwen als bij de mannen) samen te kunnen stellen, een atleet toegevoegd kan en/of zal worden die de selectiecriteria zo dicht mogelijk benaderd. In dit verband is het aardig ook een relatie te leggen met de criteria die de IAU hanteert m.b.t. de “travel grants” die de IAU toekent aan nationale ploegen en individuele atleten voor deelname aan internationale kampioenschappen (A, B, C en D-categorie). Deze criteria zijn te vinden op de website van de IAU.

Voor de periode van 2006 – 2008 is het uitgangspunt te werken met zgn. “brede” selecties uitgesplitst in twee groepen, te weten een selectie voor de 100 kilometer en een selectie voor de 24 uur, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Atleten worden uitgenodigd deel uit te maken van deze zgn. “brede” selecties en beslissen uiteraard zelf of zij ook daadwerkelijk van deze selecties deel uit willen maken.Dit kunnen atleten zijn die hun meritus in de afgelopen jaren al bewezen hebben op de eerder genoemde afstanden, maar ook atleten die zich uitspreken om bepaalde ambities te realiseren en zich hiervoor willen inzetten alsmede atleten die zich talentvol lijken te ontwikkelen op de eerdergenoemde ultradisciplines. Hiervoor zijn op dit moment in totaal zo’n 35 tot 40 atleten (mannen en vrouwen) in beeld.

Planning

Voor de zgn. “brede” selecties betekent dit:

1.Tennminste 1x per kwartaal per regio gezamenlijk trainen op een locatie in Nederland
2.Een regelmatig contact tussen bondscoördinator ultralopen en de atleten (persoonlijk, per telefoon en/of per email)
3.Ondersteuning door de bondscoördinator ultralopen op een aantal gebieden (bijv. trainingtechnisch en/of medisch) daar waar mogelijk en voor zover mogelijk

Sub 1
M.b.t. de regio’s wordt de volgende indeling gehanteerd:

- Regio 1 / Noord (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland)
- Regio 2 / Zuid (Zuid – Holland, Gelderland, Zeeland, Noord – Brabant en Limburg)

Uiteraard is het mogelijk voor atleten uit regio’s mee te trainen in een andere regio.

De centrale trainingen voor Regio 1 vinden plaats in januari, april, juli en oktober 2006, voor Regio 2 in februari, mei, augustus en november 2006.

Doel van deze trainingen is:

- verhogen van het “teamgevoel”
- uitwisseling van ervaringen
- onderhouden van het persoonlijk contact
- gezamenlijk trainen

Iedere centrale training zal bestaan uit:

- een baan- of technische training in de ochtend
- een duurloop in de middag

T.a.v. de planning van deze trainingen zal voor zover mogelijk rekening gehouden worden met de ultrakalender in Nederland, maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het schier onmogelijk wordt om een dusdanige planning te maken dat trainingen en wedstrijden elkaar soms niet doorkruisen. De beslissing om waar te zijn, ligt in dat geval bij de individuele atleet.

Los van deze trainingen staan de bijeenkomsten van de uiteindelijke Nederlandse teams die deelnemen aan de internationale kampioenschappen. In overleg met de geselecteerde atleten zullen voorafgaande aan de internationale kampioenschappen één of meerdere bijeenkomsten belegd worden.


Selectiecriteria

T.a.v. opname in de nationale selecties en afvaardiging naar een internationaal kampioenschap worden onderstaande criteria gehanteerd (gebaseerd op de ranking van de IAU, waarbij uitgegaan is van de C-ranking):


mannen vrouwen

24 uur 204 km 180 km
12 uur 126 km 114 km
100 km 7:42 uur 10:00 uur
6 uur 78 km 66 km


De hiervoor genoemde prestaties dienen te zijn geleverd in het jaar van of het jaar voorafgaand aan de selectie. Indien de prestatie is geleverd in het jaar voorafgaand aan de selectie dient in het jaar van de selectie c.q. deelname aan een internationaal kampioenschap vormbehoud getoond te worden in één of meerdere wedstrijden die vooraf en in overleg met de bondscoördinator worden vastgelegd.

Het aantal atleten dat namens Nederland deelneemt aan een internationaal kampioenschap wordt bepaald aan de hand van de geleverde prestaties in relatie tot de selectiecriteria. Indien onvoldoende atleten zich kwalificeren voor de nationale ploegen op grond van de selectiecriteria om een volwaardige Nederlandse ploeg (tenminste atleten bij zowel de vrouwen als de mannen) neemt Nederland niet deel aan dat kampioenschap voor wat betreft het landenklassement. Echter, de bondscoördinator heeft de mogelijkheid toch een 3e en/of 4e atleet toe te voegen aan de nationale ploeg om deelname aan het landenklassement mogelijk te maken indien geleverde prestaties dermate dicht bij de selectiecriteria liggen dat een selectie gerechtvaardigd is (voor de criteria op de 24 uur wordt een afwijking gehanteerd van 1,5% voor een eventuele 3e en/of 4e atleet, voor de criteria op de 100 kilometer een afwijking van 2%).


mannen vrouwen

24 uur 200,94 km 177,30 km
100 km 7:51:12 uur 10:12:00 uur
Bekendmaking van selectie

Atleten die genomineerd worden voor selectie voor de nationale ploeg(en) krijgen deze selectie tenminste 3 maanden voorafgaand aan het internationale kampioenschap te horen in het geval van deelname aan een EK en/of WK 100 kilometer en tenminste 4 maanden van te voren indien het gaat om deelname aan een EK en/of WK 24 uur.
Indien de prestaties dit toelaten zal voor iedere ploeg ook een reserveloper geselecteerd worden met de nadrukkelijke vermelding dat het om een reserveloper gaat. Deze reserveloper neemt de plaats in van een andere geselecteerde atleet indien deze door wat voor omstandigheid dan ook niet deel kan nemen aan het internationale kampioenschap.Afspraken vanaf het moment van bekendmaking van selectie


Als atleten geselecteerd worden voor deelname aan een internationaal kampioenschap wordt het trainingsprogramma en de wedstrijddeelname van de atleet vastgesteld in overleg met de bondscoördinator en de (eventuele) trainer/coach van de geselecteerde atleet. Daarnaast is het de geselecteerde atleet niet meer toegestaan binnen 4 weken voorafgaand aan het internationale kampioenschap zonder overleg en/of uitdrukkelijke instemming van de bondscoördinator (eventueel in overleg met de trainer/coach van de geselecteerde atleet) deel te nemen aan ultrawedstrijden die de afstand van 50 kilometer te boven gaan of een marathon waarbij de geselecteerde atleet een tijdsprestatie (bijv. een nieuw pr) wil leveren.
Indien geselecteerde atleten zich niet aan deze afspraken kunnen of willen houden verklaren zij zich ermee akkoord dat hun nominatie c.q. selectie geannuleerd wordt.Nationale en internationale kampioenschappen in 2006

In 2006 vinden de nationale en internationale kampioenschappen plaats in:


Kampioenschap Datum Plaats Land

WK 24 uur 25 en 26 februari Taipei Taiwan
EK 24 uur Op dit moment niet bekend
EK 100 km 16 juni Torhout België
WK 100 km 8 oktober Zuid-Korea

NK 24 uur 1 en 2 april Stein Nederland
NK 100 km 16 september Winschoten NederlandVergoedingen

De KNAU, bij monde van directeur Rien van Haperen, heeft aangegeven op dit moment niet over de financiële middelen te beschikken om de uitzending van nationale ploegen te ondersteunen. Van de zgn. LOC’s (Local Organizing Committees) ontvangen de nationale ploegen aan internationale kampioenschappen financiële ondersteuning voor deelname aan een internationaal kampioenschap. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het nieuwe “travel grant system” van de IAU en is voor ieder land hetzelfde als het gaat om de deelname van een volledige landenploeg (3 atleten bij zowel de vrouwen als de mannen). Voor een volledige ploeg bedraagt de vergoeding € 370 en voor iedere individuele atleet (tot een maximum van 3 atleten) wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de kwalificatie die de IAU hanteert op basis van prestaties in het jaar van het kampioenschap en/of het jaar voorafgaand aan het kampioenschap. Een overzicht van de indeling en de daarbij behorende vergoedingen per atleet die door de IAU gehanteerd worden is te vinden op de website van de IAU.
Nieuw voor 2006 is dat de IAU ook een vergoeding toekent aan de deelname van een individuele atleet (man of vrouw) aan een internationaal kampioenschap indien deze aangemeld wordt door de nationale bond, waarbij de vergoeding ook vastgesteld wordt op grond van de eerder genoemde IAU-ranking. De toekenning van de landenvergoeding vervalt dan echter.
M.b.t. tot een EK en/of WK 24 uur ontvangen deelnemende landen een vergoeding van de IAU (i.s.m. een LOC). Voor een EK en/of WK 100 kilometer geldt dat naast de vergoeding van de IAU (i.s.m. een LOC) ook een vergoeding verstrekt wordt door de IAAF.
Uit bovenstaande zal het duidelijk zijn dat financiering van deelname door nationale ploegen vooral een zaak is van ondersteuning door derden. In 2005 is de deelname van de nationale ploegen aan het WK 100 kilometer in Japan en het gecombineerde EK en WK 24 uur in Wörschach in Oostenrijk voor een belangrijk deel gefinancierd door:

- ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) Aventus in Deventer
- STAP (Stichting Atletiek Promotie) in Deventer
- De Vries Bedrijfscommunicatie in Deventer
- Runnersworld in Apeldoorn
- De Vrienden van Oranje (een aantal particulieren die als atleet verbonden zijn aan AV Daventria 1906 in Deventer en die € 125 hebben overgemaakt naar de STAP in ruil waarvoor zij voor de marathon van Rotterdam, de marathon van Amsterdam of de marathon van New York een trainingsschema hebben ontvangen dat is gemaakt door de bondscoördinator).

De Stichting Atletiek Promotie is de stichting waarnaar sponsoren hun geld overmaken, vanwaar de toezeggingen vervolgens worden overgemaakt naar de rekening van de KNAU in het geval van voorfinanciering door de KNAU, zie: Japan).
Voor 2005 ging het om de volgende bedragen:


- ROC Aventus € 1.500
- STAP € 1.000
- De Vries Bedrijfscommunicatie € 125
- De Vrienden van Oranje € 500
- Runnersworld € 500


Voor 2006 hebben ROC Aventus en de Stichting Atletiek Promotie eenzelfde bedrag toegezegd. Op dit moment vinden gesprekken plaats met 3 mogelijke ondersteuners van de nationale ploegen.
Voorwaarde voor deelname van nationale ploegen aan internationale kampioenschappen is, dat een sluitende begroting overlegd dient te kunnen worden. In het geval er wel budget is, maar dat dit budget beperkt is, wordt de volgende stelregel gehanteerd:

- Voor bekostiging komen eerst in aanmerking de atleten die deel uitmaken van de landenploeg
- Indien het budget dit toelaat, komt vervolgens een individuele atleet aan het kampioenschap voor deelname in aanmerking
- Vervolgens komt een mogelijke 4e atleet van de nationale ploeg(en) in aanmerking
- Tenslotte, indien het budget dit toelaat, komt een afgevaardigde van de bond (bijv. de bondscoördinator/afgevaardigde/trainer) in aanmerking mee te reizen als begeleider van de nationale ploeg(en) en/of individuele atleten die namens de nationale bond worden uitgezonden.


Communicatie


Nederland is een communicatieland bij uitstek. Toch valt het niet altijd mee, ondanks alle goede bedoelingen, iedereen tijdig en op een juiste wijze te informeren. Om ultralopend Nederland op een correcte wijze te informeren is het vanaf nu de bedoeling dat mededelingen die het ultralopen in Nederland aangaan en die gedaan worden door de bondscoördinator ultralopen van de KNAU te vinden zullen zijn op de website van de KNAU (www.knau.nl).

In het vertrouwen dat ik u hiermee allemaal voldoende heb geïnformeerd en dat ik duidelijkheid heb gegeven omtrent een aantal zaken die voor het Nederlandse ultralopen van belang zijn, verblijf ik,

met vriendelijke groet,

Ed van Beek (Coördinator Ultralopen KNAU)i.a.a. de heer Rien van Haperen (directeur KNAU) en de heer Roelof Veld (bestuurslid KNAU en Vice-President IAU)
Naschrift

Uiteraard sta ik open voor op- en aanmerkingen omtrent het bovenstaande. Mocht u hierover met mij van gedachten willen wisselen dan kunt u mij telefonisch bereiken op
0570 – 60 57 32 en/of 06 – 50 23 33 23 en per email op e.vanbeek@aventus.nl (en m.i.v. 21 januari 2006 ook edvanbeek@connections.nu).

Al enige jaren wordt de suggestie geopperd om een zgn. Steungroep Ultralang in het leven te roepen met daarin een aantal vertegenwoordigers uit de lopers, een trainingstechnisch coördinator, een ultrawedstrijdcoördinator en een PR & Communicatieman of –vrouw die ook de werving van fondsen en sponsoren voor rekening neemt. De bedoeling is een aantal malen per jaar (voorstel is: 1x per kwartaal) als werkgroep bij elkaar te komen en een werkplan voor het ultralopen in Nederland op te stellen en 2x per jaar met de directeur van de KNAU bijeen te komen om van gedachten te wisselen over c.q. beleid op te stellen voor de ontwikkeling van het ultralopen in Nederland op de middellange en langere termijn. Ik roep mensen die bereid zijn om in deze zgn. Steungroep Ultralang plaats te nemen van harte op zich bij mij aan te melden, zodat wij ook op korte termijn als Steungroep Ultralang aan de slag kunnen.
 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]